Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se řídí obchodním zákoníkem České republiky č.513/191 Sb. ve znění pozdějších přepisů a dále se řídí níže uvedenými podmínkami.

Objednávka zboží

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné a zároveň vyjadřují souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Údaje na objednávce musí byt vždy pravdivé a přesné.
 • Místem dodání je adresa uvedená kupujícím na objednávce.
 • Veškeré údaje na objednávce jsou důvěrné a neposkytnutelné další osobě.

Platba zboží a dodací lhůta

Platbu je možno uskutečnit při převzetí zboží u dopravce(dobírka), nebo předem na účet prodávajícího. Číslo účtu 278401597/0300.

Zasílání zásilky je účtováno dle tarifů České pošty či jiných dopravců.

Zboží bude doručeno do 7 dnů od zaslání objednávky, pokud není u daného výrobku dodací lhůta určena jinak.

Záruční doba

Záruční doba začíná platit od převzení zboží kupujícím tj. dnem uvedeném na daňovém dokladu(faktuře).

Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud se kupující s prodávajícím nedohlnou jinak.

Veškeré výše uvedené podmínky vejdou v platnost vůči zákazníkovi dnem odeslání závazné objednávky (kupní smlouvy).

 

Právo odstoupit od smlouvy

 • Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat na e-mailovou adresu info@terrymoda.cz nebo korespondenčně na adresu THEMIRA s.r.o., Okružní 974, 549 41 Červený Kostelec.
 • V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho a počtem objednaných metrů a kusů. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu
 • Kupující je povinen do 14 dnů vrátit zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité s veškerými doklady, které převzal spolu se zbožím zpátky prodávajícímu.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky
 • Prodávající po obdržení vráceného zboží je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu zboží, sníženou o náklady prodávajícího spojené s vracením zboží nebo o náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce.
 • Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží stejným způsobem jako byly uhrazeny.